لوسیون بعد از استخر

اکتبر 11, 2022

حساسیت پوستی به کلر استخر و نحوه ی درمان آن

حساسیت پوستی به کلر استخر : با افزایش دما کودکان و بزرگسالان به طور یکسان به استخر های شنا میروند تا گرما را شکست بدهند. خواه […]